2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/D ile Görevlendirme *

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/A ile Görevlendirme **

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Madde ile Görevlendirme ***

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/B İle Görevlendirme ****