Program Adı 2020-2021 Güz/Bahar
Başvuru Koşulları 
 Ek Koşullar
İşletme
(Tezsiz-Türkçe)
1. Ön Başvuru Formu
2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi*
3. Transkript (Not Dökümü)*
4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
5. Kimlik İbrazı ve fotokopisi
6. Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için)
 İŞLETME TÜRKÇE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
• Yüksek lisans müracaatlarında YÖK mevzuatına uygun olarak mezuniyet ortalaması (GNO( Ortalaması diplomada 4 lük sistem üzerinden olanlar YÖK denklik sistemine göre eşleme yapılarak) yüzlük sistem üzerinden %100) dikkate alınacaktır.
• Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi talep edilecektir.
• Burs miktarı YÖK standartlarından aşağı olmamak kaydıyla Rektörlük tarafından belirlenecektir.
• Burs kotasına giremeyen ABU mezunu,  çalışanı ya da çalışan yakını adaylara %25 burs verilebilecektir.