BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ


•    Program dili "Türkçe" dir.
•    Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES ve YDS puanı gerekmemektedir.
•    Programa başvuracak olan öğrencilerin Hukuk ve müfredatında hukuk derslerine yer veren Siyasal Bilgiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri mezunu olmaları gerekir. Lisans eğitiminde hukuk dersi almayan öğrencilerin bu programa başvurmaları halinde bu öğrencilere bilimsel yeterlilik dersleri aldırılacaktır.
•    Dersler hafta içi saat 18:30 – 21:30 arasında, ABU Şehiriçi Yerleşkesi'nde (Markantalya AVM üzeri 7-8. Kat)  yapılmaktadır.

1.    Ön Başvuru Belgesi
2.    Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
3.    Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi
4.    Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
5.    Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi
6.    Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
7.    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
8.    Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti
9.    Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”
10.  ALES veya YDS puanı gerekmemektedir.
11.   Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi