0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur ve karşılaştığı sorunları bu yöntemleri kullanarak çözümleyebilir. 

3

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

3

Lisansüstü uzmanlık düzeyinde geliştirdiği ve derinleştirdiği alanına ait bilgilerin farklı disiplinlerle ilişkisini anlar, alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

Sosyal bilimlerde disiplinlerarası yaklaşımların ve bunların karşılıklı etkileşiminin farkında olur.

3

3

2

1

3

2

2

2

3

3

2

2

Alanı ile ilgili edindiği bilgileri uygulamada karşılaşılan sorunlar ve güncel olaylarla ilişkilendirme ve stratejik yaklaşımlar geliştirme becerisine sahip  olur.

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

Sosyal bilimlerde alanı ile ilgili araştırdığı konuları sistemli bir biçimde analiz eder ve alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

3

2

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki konularda eleştirel düşünme becerileri ve yaklaşım geliştirir.

2

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

3

Uzmanlık alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar ve alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanır.

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bireysel çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal verileri ya da normları yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

3