Bölümümüzde, lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 İngilizcedir. Ayrıca yatay geçiş yoluyla da bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir. Bölümümüz bünyesinde Makine Mühendisliği lisans eğitimine ilişkin Mekanik, Enerji, Termodinamik, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği anabilim dallarında görev yapan, alanında tanınmış üniversitelerden ve yine uluslararası bilimsel çalışmalara imza atmış 5 tam zamanlı öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi dahil olmak üzere 6 akademik personel bulunmaktadır. Akademik personelimiz bölümümüz öğrencileriyle birebir ilgilenerek gelişimlerini yakından takip etme fırsatı bulmaktadır. Eğitim-Öğretim misyonunun dışında, bilime katkı sağlamak adına da çalışan bölüm akademisyenlerimiz; gerek yurt içi, gerek uluslararası arenada akademik çalışmalar yapmaktadır.
Makine Mühendisliği Bölümü olarak amacımız; mesleki konularda önderlik ve öncülük yeteneklerine sahip, girişimci, serbest mühendislik hizmeti verebilen, yönetici ve liderlik vasıflarına sahip mühendisler yetiştirmek, Bu mühendislerin güçlü temel mühendislik bilgileri sayesinde tasarım, kontrol, robotik, mekanik, imalat, enerji (yenilenebilir ve nükleer) ve savunma teknolojilerine hakim, kamu ve özel sektörde tercih edilen, ileri teknolojiye hakimiyeti ile araştırma yeteneği sayesinde mühendislik problemlerini tanımlayarak hızla çözebilen, bilimsel yaklaşımları kullanabilen ve çalışmalarında; ekonomi, verim, çevre, sosyal ve etik boyutları da göz önüne alarak akılcı çözümler üretebilen mühendisleri çalışma hayatına kazandırmaktır. Makine Mühendisliği mesleğinin çalışma alanları; toplumun ve gelişen teknolojinin ihtiyaçların yanıt verecek olan alet ve malzemelerin tasarım, üretim ve kontrolü çalışmalarını içerir. Bu alet ve malzemeler; mikro motorlar, mekatronik, nano malzemeler, 5 eksenli CNC tezgâhları gibi geniş bir çeşitlilik gösterir. Ayrıca bu malzeme ve aletler uzay, bilim, gıda, tarım, tekstil, bilgisayar, tıp, üretim gibi farklı sektörler için vazgeçilmezdir. Makine Mühendisliği öğrencileri eğitim öğretim süreçleri boyunca dinamik, mekanik, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, malzeme, bilgisayar destekli modelleme/tasarım/üretim ve otomasyon konularının ana prensiplerini meslek hayatlarında uygulamak üzere öğrenirler. Çalışma alanının geniş olması ve diğer mühendislik dallarının temeli olması sebebiyle Makine Mühendisleri sektörde kolayca yer edinebilmektedirler. Ayrıca gelişen teknolojiye ayak uyduran bir bölüm olması ile günümüzün gözde mesleklerinden olan Makine Mühendisliği, geleceğin de gözde mesleklerinden olacaktır.