0 : Desteklemiyor  1 : Alt seviyede destekliyor  2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor

 

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

3

3

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matematik, fen bilimleri ve kendi

alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

3

3

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mühendislik

çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın

sorunları hakkında bilgi sahibidir.

1

1

2

1

2

0

3

1

3

2

3

2

0

2

2

Proje yönetimi, işyeri uygulamaları,

çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik

uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

0

0

3

0

0

3

0

3

2

2

3

3

0

0

0

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

3

0

0

0

0

Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak

araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

1

3

3

2

2

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

3

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir

yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde

kullanır.

0

0

0

0

0

0

2

3

1

1

0

0

0

0

0

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim

teknolojilerini kullanır.

0

0

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

2

3

3

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda

etkin olarak çalışabilir.

0

0

0

0

0

3

2

0

2

2

2

2

0

0

0

Mühendislik uygulamaları için

gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

0

3

0

3

2

0

0

0

2

0

0

1

1

2

1

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri

karşılamak üzere

gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım

yöntemlerini uygular.

0

3

3

2

1

0

0

0

2

0

0

2

1

2

0

Mühendislik

problemlerini saptar,

tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik

yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

3

3

2

2

2

0

0

0

0

0

1

2

1

2

3

Yaşam boyu

öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki

gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

0

2

0

0

0

0

3

0

2

0

0

2

0

1

0

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

1

2

1

2

3

0

1

0

1

1

1

2

0

2

0