Üniversitemizde sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine dersin öğretim üyesi takdirinde kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Ders notu, yukarıda belirtilen unsurların değerlendirilmesiyle oluşturulur ve harf kullanılarak verilir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen harf aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Başarı Notu Aralığı

Harfli Başarı Notu

 

Başarı Katsayısı

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

Başarı Değerlemesi

- A+ 4,00 Başarılı

95-100

A

4,00

Başarılı

85-94

A-

3,70

Başarılı

80-84

B+

3,30

Başarılı

75-79

B

3,00

Başarılı

65-74

B-

2,70

Başarılı

60-64

C+

2,30

Başarılı

55-59

C

2,00

Başarılı

50-54

C-

1,70

Başarılı

45-49

D+

1,30

Başarılı

40-44

D

1,00

Başarılı

0-39

F

0

Başarısız

--

FX

0,00

Devamsız (başarısız)

--

EX

--

Muaf

--

S

0,00

Yeterli (başarılı)

--

U

0,00

Yetersiz (başarısız)

--

W

--

Çekilme

--

I

--

Eksik

--

P

--

Devam ediyor

--

AU

--

Dinleyici