Nanoteknoloji, atom ve/veya moleküllerin nano ölçekte bir araya getirilmesiyle oluşan sistemlerin ve cihazların, buna bağlı olarak geliştirilen teknolojinin tasarımını ve üretimini konu alan bilim ve mühendisliğin bir dalı olarak bilinmektedir.  Malzeme boyutlarının nanoölçeğe düşürülmesi sebebiyle, nanomalzemeler, bilinen geleneksel malzemelere nazaran sertliği, mukavemeti, dayanıklılığı, elektrik ve elektrokatalitik etkileri arttırılmış ve güçlendirilmiş  özelliklere sahiptirler.
Malzeme bilimciler bu özellikleri anlama üzerine çalışmalar yapmaktadırlar ve bu geliştirilen özelliklerden nano ölçekteki malzemelerin imalatını ve üretiminde faydalanılmaktadır. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji nanomalzemenin keşifi, tasarımı, karakterizasyonu, ve nihai kullanımını  içeren geniş bir disiplindir.
Tasarlanan ve üretilen malzemeler modern yaşamın hemen hemen her alanında yer almaktadır ve geliştirilen malzemeler hava-uzay, otomotiv, biyomedikal, kimya, inşaat, elektronik, enerji ve telekominikasyon gibi neredeyse her endüstri sahasında önemli bir yere sahiptir.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği programının başlıca misyonu hayat kalitesini geliştirebilecek yeni malzemelerin bulunması, keşfedilmesi, üretimi ve geliştirilmesidir.