PATARA KAZILARI 30. YILINI YİNE BİLİMLE KUTLUYOR

PATARA KAZILARI 30. YILINI YİNE BİLİMLE KUTLUYOR
 
Antalya Bilim Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi tarafından Patara’da düzenlenen “Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kursu”, 6 üniversiteden gelen öğretim üyeleri, 12 üniversiteden gelen öğrenciler ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 9-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 45 kişilik bir grupla gerçekleşmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de iki uzmanını kursa göndermiştir. 
  
Katılımcılar için, Arkeolojide Temel Kavramlar, Yapı Analizi, Rölöve, Fotogrametri,  Uzaktan Algılama Araçları (laser scanner vs.) ve ülkemizde henüz çok yeni olan ‘Sivil Bilimi’ gibi alanlarda hem sınıfta kuramsal hem de alanda uygulamalı dersler gerçekleştirilmiştir. Uzaktan algılama araçları ile alanda veri toplama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca katılımcılara ölçme teknikleri aletler üzerinde gösterilmiştir ve pratik yapmaları sağlanmıştır. Kursun son gününde alanda toplanan veriler, önceden belirlenen yazılımlar yardımıyla işlenmiştir. Kursiyerler veri işleme süreçlerine aktif olarak katılmışlardır. Son gün gerçekleştirilen bir kültür turunda katılımcılar antik kent ziyaretlerinde bulunarak Antalya’ya dönmüşlerdir.     
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleşen kurs, 2019 yılında düzenlenecek olan uluslararası bir sempozyumun da alt yapısını oluşturmuştur.  

Etkinliğin düzenleme komitesini Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nusret Demir ve Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçak oluşturmuştur.