Program Adı 2020-2021 Güz/Bahar
Başvuru Koşulları 
 Ek Koşullar
Özel Hukuk
(Tezli-Türkçe)
1. Ön Başvuru Formu
2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi*
3. Transkript (Not Dökümü)*
4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
5. Kimlik İbrazı ve fotokopisi
6. Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için)
7. ALES
•  EA puan türünde en az 55 puan
•  SAY puan türünde en az 55 puan