Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ücretsiz çevrim içi etkinlikleri kapsamında ‘Mindfulness Temelli Sanat Terapisi’ konulu etkinliğimiz Uzm. Psikolojik Danışman Zeynep Ayça TERZİOĞLU’nun moderatörlüğünde, Psikolog Dr. Volkan DEMİR’in değerli katılımı ile 14 Mayıs 2021 tarihinde Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecektir.

  • Etkinliğimiz herkese açık ve ücretsizdir.
  • Katılımcıların kağıt, kalem ve boya kalemlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  • Yaşantısal bir çalışma yapılacağı için katılımcıların programa zamanında katılmaları önem taşımaktadır.
  • Çalışmanın etkililiği açısından uygulama sırasında kameralarınızı açabilirsiniz.

Etkinliğe katılmak için aşağıda yer alan başvuru linkindeki formu doldurarak başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra eğitimin gerçekleşeceği gün aşağıda yer alan Microsoft Teams bağlantı linki üzerinden etkinliğin gerçekleşeceği platforma ulaşabilirsiniz.

Tarih: 14 Mayıs 2021

Saat: 21.00-22.30

Yer: Microsoft Teams

Başvuru kayıt linki: https://forms.gle/9UJiRMaaLFsET6RN6

Microsoft Teams Bağlantı Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6c519bf73bc94e92a721c95efce9370c%40thread.tacv2/1620117871312?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22e6dd66b0-120b-4fc3-be4b-ce5a1205ff02%22%7d