Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 19 Kasım 2020 tarihinde Spor Psikoloğu Zeynep Ayça TERZİOĞLU’nun moderatörlüğünde, Marmara Üniversitesi, Doç. Dr. Cengiz KARAGÖZOĞLU ve Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye BOYACI ‘Yüksek Performans Psikolojisi’ konulu çevrim içi seminerde bizlerle birlikte olacak. Verimli olacağına inandığımız bu semineri kaçırmamanızı öneririz.

Başvuru Linki: https://forms.gle/4zZ2pTfzzqfChJ1e9              

Seminer Katılım Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c29c08fde254e539215b2ac9e813858%40thread.tacv2/1604988824949?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22e6dd66b0-120b-4fc3-be4b-ce5a1205ff02%22%7d