Programın amacı: 1970’lerin dijital bilgisayarları ve 1990’ların telekomünikasyon cihazları (cep telefonları gibi), hayatımıza girmelerinden bu yana bilgi ve verileri hesaplama, nakletme, kaydetme ve kullanma biçimimizi derinden etkilemişlerdir. Fakat dijital sistemleri ve bu sistemlerde saklanan verileri koruma sorunu da ortaya çıkmıştır. Söz konusu olan kritik sistem ve veriler olduğunda ve gizlilik ve mahremiyet önem kazandığında, bu bilgileri korumak da son derece ehemmiyetli hale gelmektedir. Artık siber suçluların yanı sıra siber ajanlık yapan düşman devletlerle ve kritik verilerimizi kötücül amaçlarla kullanmaları sorunu ile karşı karşıyayız. Bu eğilim her geçen yıl artmaktadır ve muhtemelen ilerde ülkemizi, gizliliğimizi ve yaşamımızın her yönünü (askeri, endüstriyel, mali yönler ve sağlık hizmetleri gibi) korumada en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

Siber Güvenlik Master Programı (CSM), öğrencileri sağlam ve güvenli sistemler (donanım/yazılım/veri) tasarlayıp geliştirmek için gereken temele sahip bir şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Böylece siber saldırıları öngörebilecek, önleyebilecek, caydırabilecek ve bu saldırılara yanıt verebilecek duruma geleceklerdir.

Antalya Bilim Üniversitesi CSM programı öğrencilerinin bilgi güvenliği endüstrisinde iş sahibi olmaları ve hatta devletin siber güvenlik ekibinin bir üyesi olarak yer almaları beklenmektedir. Ayrıca isterlerse akademik eğitimlerine devam edip araştırma odaklı bir kariyer peşinde koşabilirler. Programda geçirdikleri süre içerisinde, siber güvenlik alanında birinci sınıf kurumlarda çalışmış akademisyenlerle tanışma fırsatına sahip olacaklardır. Bilgi ve beceriler edinmenin yanı sıra sorumlu ve etik davranmayı, bilgi ve becerilerini iyi amaçlarla kullanmayı ve bu sistemlerin kötüye kullanımının önüne geçmeyi öğreneceklerdir.

Kazanılan Derece:Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Diploması

Eğitim Dili: İngilizce

Eğitim Türü: Lisansüstü Örgün Öğretim

Dönemlik Ders Programı: Ders programı için tıklayınız.