ABU İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları;

1)  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin felsefi ve kuramsal temellerini bilen, bu alanlarda temel konuları niteliksel ve niceliksel sosyal bilim yöntemlerini kullanarak teşhis edebilen kişilerdir.
2) Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, çeşitli finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda istihdam edilirler. Bunun yanında çeşitli uluslararası örgütlerde de, araştırmacı veya uzman statüsünde istihdam edilirler.
3)  Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu, özel sektör ve uluslararası kurumlarda Uluslararası İlişkiler alanında görev yapan liderlik vasfına sahip kişilerdir.
4)  Uluslararası İlişkiler alanında kamu, özel ve uluslararası düzeylerde, kendi mesleki kariyerlerini seçip, şekillendirme bilgi ve becerisine sahip kişilerdir.
5) Kuramsal ve kavramsal bilgisini, pratikte karşılaştığı örneklere uygulayabilen, kariyerlerinde bağımsız düşünen, eleştirel bakabilen, sorgulayan, araştırmacı kişilikleriyle öne çıkarlar.
6) Çalıştıkları kurumlarda dünyayı anlayabilen, uluslararası camiaya uyum sağlayan, sorunlara küresel bir vizyondan bakabilen kişiler olarak başarılı bir kariyer sahibi olurlar.