Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, bölümümz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve toplam kredilerinin 240 AKTS olması neticesinde öğrencilerimiz Lisans diploması almaya hak kazanacaklardır.