Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavları sonucunda oluşan puan tablosuna göre TM-3 puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda üniversitenin bir diploma programına yerleştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Yatay geçiş, dikey geçiş ve diğer esaslarla öğrenci kabulü için tıklayınız.