TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Komisyon

Üyeler

Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğr. Gör. Elif Gözde GÖKKAYA

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Öğr. Gör. Elif Gözde GÖKKAYA

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Prof. Dr. Duran CANATAN

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

 

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

 

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Öğr. Gör. Elif Gözde GÖKKAYA

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Öğr. Gör. Sezen ERTAN

Mezuniyet Komisyonu

Öğr. Gör. Elif Gözde GÖKKAYA

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb.)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURNA DEMİR

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Öğr. Gör. Sezen ERTAN

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Öğr. Gör. Sezen ERTAN

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Sezen ERTAN

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör. Sezen ERTAN