Programın amacı: Bu programın amacı günümüzde en hızlı gelişen alanlardan biri olan Veri Bilimi alanındaki en güncel bilgi ve tekniklere sahip, kazanımlarını çok farklı alanlarda pratik uygulamalara çevirebilen mezunlar yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrenciler veri ayıklama, makine öğrenmesi, veri görselleştirmesi, büyük veri analizi, veri güvenliği, tekrarlanabilen veri analizi ve benzeri birçok  dersi içeren geniş bir havuzdan ders alabileceklerdir.

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans (tezsiz) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitim Dili: İngilizce

Eğitim Türü: Örgün eğitim