Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Harf Notlarının 100'lük Sisteme Göre Not Aralıkları

 

 

 

Başarı Notu Aralığı

 

 

 

Harfli Başarı Notu

 

 

 

 

Başarı Katsayısı

 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

 

Başarı Değerlemesi

 

-

 

A+

 

4,00

 

Başarılı

 

95-100

 

A

 

4,00

 

Başarılı

 

85-94

 

A-

 

3,70

 

Başarılı

 

80-84

 

B+

 

3,30

 

Başarılı

 

75-79

 

B

 

3,00

 

Başarılı

 

65-74

 

B-

 

2,70

 

Başarılı

 

60-64

 

C+

 

2,40

 

Başarılı

 

55-59

 

C

 

2,20

 

Başarılı

 

50-54

 

C-

 

2,00

 

Başarılı

 

45-49

 

D+

 

1,70

 

Geçer

 

40-44

 

D

 

1,50

 

Başarısız*

 

0-39

 

F

 

0

 

Başarısız

 

--

 

FX

 

0,00

 

Devamsız (başarısız)

 

--

 

EX

 

--

 

Muaf

 

--

 

S

 

0,00

 

Yeterli (başarılı)

 

--

 

U

 

0,00

 

Yetersiz (başarısız)

 

--

 

W

 

--

 

Çekilme

 

--

 

I

 

--

 

Eksik

 

--

 

P

 

--

 

Devam ediyor

 

--

 

AU

 

--

 

Dinleyici

*Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı Derslerine Kayıt ve Ders Başarısı Ölçütlerine İlişkin Yönerge’ye tabi olmayan öğrenciler için “D” notu “Geçer” olarak kabul edilmektedir.