İİSB Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Sıla DEMİR ve Ar.Gör. Ata Cantürk DOĞRUL’un başarısı

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji  Bölümünde görev yapan Dr.Öğr.Üyesi Sıla DEMİR’in Araştırmacı, Ar.Gör.Ata Cantürk DOĞRUL’un Bursiyer olarak görev aldığı “COVID-19 ile İlişkili Davranışsal Faktörlerin İncelenmesi” başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.