AB Projesinin Yaygınlaştırma Toplantısını Düzenledi

BASIN DUYURUSU

Türkiye’yi Antalya Bilim Üniversitesi’nin temsil ettiği, “Etik Gıda Girişimciliği, Proje Yaygınlaştırma Toplantısı”, 27 Eylül 2023 tarihinde The Marmara Otel’de saat 10:00 – 16:00 arasında gerçekleştirildi.

Proje Yaygınlaştırma Toplantısı’nda, projenin içeriği ve etik gıda anlayışı anlatıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen panele, Tarım ve Etik Gıda Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Evren, BAKA Sosyal Sektörler Birim Başkanı Dr. Emir Olcay Sayın, Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Cem Sakarya katıldı.

Toplantıda ayrıca bir atölye çalışması yapılarak etik gıda matriksi kullanılarak farklı durumlarda gerçekleşen etik gıda uygulamalarına yönelik beyin fırtınası ile fikirler ve öneriler geliştirildi.

PROJE İLE İLGİLİ İLAVE BİLGİLER:

Etik Gıda Girişimciliği - Erasmus + Projesi (Ethical Food Entrepreneurship (EFE) – Cooperation Partnerships/Small Scale Partnerships (KeyAction2) ismindeki projede Antalya Bilim Üniversitesi Türkiye’yi temsil etmektedir. Antalya Bilim Üniversitesi adına proje yürütücüsü Dr. Gözdegül Başer olup, Dr. Hatice Reyhan Öziyci ve Dr. Eda Evla Mutlu’da proje ekibinde yer almaktadır.  Projenin koordinatörü Finlandiya’dan Savonia Üniversitesi olup, diğer partner ülkeler Portekiz, İrlanda ve  Danimarka’dır.

Proje ile ilgili bilgilere şu kanallardan erişilebilir:

www.ethical-food.eu

https://.facebook.com/wwwfe.erasmus.project/]https://.facebook.com/wwwfe.erasmus.project/

https://www.linkedin.com/company/ethical-food-entrepreneurship

https://twitter.com/ethicalfoodent1?s=11

1.1.2022 tarihinde başlamış olan proje, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 300.000 Euro’dur.

Projenin amacı, Avrupa'daki Yüksek Öğrenim Kurumları ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde eğitimcilerin etik gıda konularında mesleki gelişimine katkıda bulunmak, gıda girişimciliği alanında iyi uygulama örneklerini göstermek ve etik gıda girişimciliğini destekleyici ve geliştirici faaliyetler yapmaktır. Sonuç olarak, etik gıda girişimciliğinin gelişmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Gelecek nesilleri eğitimciler şekillendirecektir. Bu sebeple, EFE projesinin hedeflerinden bir tanesi, etik gıda konusunda eğitimciler için bir rehber geliştirmektir. Bu rehberde şu konular ele alınmıştır:  (A) Ahlak, Etik ve Etik Teorileri; (B) Gıda Ekosistemi   (C) Etik gıda  (D) Gıda sektöründe inovasyon. ( E) Gıda etiği ve girişimcilik.

Ayrıca, bu kılavuzda katılımcı ülkelerden vaka çalışmaları bulunmaktadır. Vaka çalışmalarının amacı, iyi örnek uygulamalarını göstermektir.