“ABU TourisTech Incubation”, 2023 yılında Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde açılıyor !

Teknoloji Transfer Ofisi’nde uzman olarak görev yapan Mustafa Fetih Mekteplioğlu’nun yürütücülüğünde, Turizm İşletmeciliği’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Caner Ünal ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğr. Gör. Setenay Uçar’ı katkılarıyla başvurusu gerçekletirilen “Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Teknolojileri Kuluçka Merkezi (TourisTech Incubation) isimli proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2022 yılı ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu imkanı bizlere sunarak girişimcilik ekosisteminin gelişimine destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza teşekkür ederiz.

Proje kapsamında Üniversitemiz Markantalya Yerleşkesi 10.katta Turizm Teknolojileri Kuluçka Merkezi (TourisTech Incubation) ‘nin devreye alınması planlanmaktadır. Merkez bünyesinde iş fikri olan girişimcilerin, erken asama girişimlerin ve büyük ölçekli turizm firmalarının kuracağı spin-off şirketlerin günlük ofis islerini gerçekleştirebilecekleri, girişimcilik ile ilgili eğitimler alabilecekleri, yatırımcılarla buluşabilecekleri, hem farklı alanlardan insanlarla irtibat kurabilecekleri ve iş çeşitliliği sağlayıp çalışabilecekleri hem de birlikte girişimcilik ve yenilikçilik kültürü oluşturabilecekleri kapalı ve yarı açık ofis, ortak çalışma alanları ve toplantı odaları tahsis edilecektir. Bölgemizdeki girişimcilik ekosistemi bağlamında iş birliğinin arttırılması, tematik uzmanlaşmanın geliştirilmesi ve girişimci fikirlerin inovasyonel is modellerine dönüşerek yenilikçi ürünlerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi, girişimcilerin finansmana kolay erişimi ve bu sayede ölçeklenebilmesi ve yapılacak etkinliklerle girişimcilik kültürünün ve farkındalığının oluşması amaçlanmaktadır.

TourisTech Incubution, bölgemizin en önemli sektörü olan turizme, dikeyde büyüme hedefi taşıyan girişimlerin geliştireceği teknoloji temelli ürünlerin entegrasyonunun sağlanmasını ve bu sayede sektörün geçirdiği dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. Merkezde verilecek eğitimler, kuluçka hizmetleri, mentörlükler ve eşleşme etkinlikleri vasıtasıyla yenilikçi fikirlerin inovasyonel iş modellerine dönüştürülmesi ve girişimcilik kültürü oluşturarak yüksek değerde teknolojik ürünler geliştirmek temel hedeftir. Sürdürülebilir, katma değerli ve yüksek verimli bir turizm stratejisinin devreye alınabilmesi için gerekli olan dijital odaklı girişimcilik ekosisteminin oluşturulması bir diğer hedef olarak belirlenmiştir. Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve elde edilecek çıktıların doğru is modelleri ile desteklenmesi yoluyla is insanlarının değer üreten bir ekosisteme yatırım yapması hedeflenmektedir.