Antalya Bilimpark’ta Eğitimler Başladı

Batı Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından SOGEP kapsamında desteklenen “ANTALYA BİLİMPARK” üniversitemizin yürütücülüğünde eğitimlerine başladı.

Antalya Bilimpark, yenilikçi fikirlerle birlikte ileri teknolojiyi kullanarak, toplumun dezavantajlı kesimlerinin bilimsel faaliyetlerle buluşmasını, eğitim çağındaki çocuklarımızın aktif bilime keyifle ulaşmasını hedeflemektedir.

BAKA ve Antalya Bilim Üniversitesi’nin vizyonuna uygun kararlı eğitimlerle mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini, buna bağlı olarak genç işsizliğin azaltılmasını, şehrimizdeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesini de stratejik bir plan dahilinde hedeflemektedir.

On beş ayrı disiplinde faaliyet gösteren Antalya Bilimpark kapsamında eğitilecek kursiyerler, robotik kodlama, bilim, tasarım, mekanik, ahşap, gastronomi, tarım, sosyal inovasyon, sanal gerçeklik vb. alanlarda bilgiler edinerek, uygulamalı bir eğitim sürecinden geçeceklerdir.

https://antalyabilimpark.com/