Dış Güvenlik ve Savunma Politikası Analizinde Devrim

DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI ANALİZİNDE DEVRİM
Uzun süredir dış, güvenlik ve savunma politikaları alanlarındaki politika analizi, kanıta dayalı, serinkanlı, işbirlikçi ve yaratıcı analizden ziyade ideoloji, ‘içgüdü’, duygular ve ego tarafından yönlendirildi. Bu durum artık değişmeye başlıyor. Yeni kamuya açık (ve çoğunlukla ücretsiz) veri setlerinin ve araçların artan kullanılabilirliği nihayet bize daha titiz işler yapma fırsatı vermeye başlıyor. Bu yeni durum, önemli alanlarda da kanıta dayalı politikalara yönelmeye başlayacaktır. Stephan, Hollanda'daki küçük ama etkili bir düşünce kuruluşu olan HCSS'nin bu çizgide yaptığı son ve devam eden çalışmaların bazı örneklerini paylaştı. Ayrıca, bu çalışmada uluslararası stajyerlerinin oynadığı ve oynamaya devam edeceği rolünü vurguladı.

Stephan De Spiegeleire HCSS kıdemli bilim adamı olarak çalışmaktadır. Cenevre'denve New York'ta Columbia Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ve ayrıca UCLA'dan Siyaset Bilimi bölümünden C.Phil. derecesi bulunmaktadır. RAND Corporation için yaklaşık on çalışmış bu süre zarfında Stiftung Wissenschaft und Politik ve WEU’nin Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünde de görev yapmıştır. De Spiegeleire bir Sovyet uzmanı olarak kariyerine başladı ancak o zamandan beri çeşitli uluslararası güvenlik ve savunma politikalarına da yöneldi. HCSS'de şu andaki çalışması, stratejik savunma yönetimi, güvenlik esnekliği, ağ-merkezciliği, yetenek tabanlı planlama ve savunma planlamasının dönüşümü üzerine odaklanmaktadır. Ulusal ve Avrupa güvenlik politikası planlamasını daha geniş anlamda bilgilendirmek için HCSS'nin güvenlik öngörü çabalarında aktif görev almakta. Ayrıca Leiden Webster Üniversitesi'nde ders vermektedir. Stephan’ın kendi uzmanlık alanlarındaki düşüncelerini paylaştığı kişisel bir blogu bulunmaktadır. Blog adresi: gettingdefenseright.blogspot.com/