Dr. Öğretim Üyesi Dicle Korkmaz’ın Kitabı yayınlandı

Antalya Bilim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Dicle Korkmaz’ın “Turkey and the EU in an Energy Security Society: The Case of Natural Gas” başlıklı kitabı Palgrave Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Kitap, Uluslararası İlişkiler disiplininden İngiliz Okulu teorisini ve anlatı analizi yöntemini uygulayarak doğal gaz alanında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini incelemektedir. Türkiye’deki aktörlerin enerji güvenliği konusuna ilişkin tutumlarının AB’yle doğal gaz alanındaki bütünleşmeyi ne derece mümkün kıldığı ya da sınırladığı sorusuna yanıt aramaktadır. Bunun için, Avrupa’nın enerji güvenliğinde Türkiye’nin rolüne ilişkin AB anlatıları ile doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi ve Türkiye’den geçen doğal gaz boru hatları konusunda Türkiye’deki aktörlerin anlatıları karşılaştırılmakta ve aktörlerin tutumlarını belirleyen temel dinamikler analiz edilmektedir. “Enerji güvenliği toplumu” teorik çerçevesinde ilişkilerdeki mevcut durumun hangi bütünleşme çeşidine karşılık geldiği tespit edildikten sonra daha ileri bir bütünleşme olup olmayacağı da tartışılmaktadır.  

Bağlantı: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030457730