Küresel Güçler ve Dış Politika

Antalya Bilim Üniversitesi’nin düzenlediği SEPAM Paneli 17 Mart 2017 tarihinde UAÜ Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Küresel Güçler ve Dış Politika konulu panelde Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Kantarcı moderatörlük görevini üstlendi.
İlk konuşmacı UAÜ’den Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve SEPAM Direktörü Prof. Dr. H. Tarık Oğuzlu’ydu. Oğuzlu’nun konuşması AB’nin Dış ve güvenlik Politikaları üzerineydi. Özellikle Brexit ve AB’de yükselen ayrılıkçı hareketler öğrencilerin ilgisini çeken konulardandı.
İkinci konuşmacı Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Ramazan Gözen’di. Gözen’in konuşma konusu  ABD’nin Dış Politikası’ydı. Trump’ın Başkan seçilmesi ve ABD’nin yeni politikaları üzerine yoğun sorular soruldu.
Son konuşmacı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk’tü. Öztürk’ün konuşması Rusya’nın Dış Politikası’na odaklanmaktaydı. Öztürk Rusya’nın dış politika konusundaki becerisini ve bu becerinin tarihten gelen temellerini özetledi.
Panel, öğrencilerin sorularıyla sona erdi.