Mezunlarımızdan Mesaj Var!

EKREM ALTAN, ALUMNI 2017 / 2017 YILI MEZUNU

"Farz edin ki üniversite hayatınız boyunca sınıfınızdaki Tunuslu arkadaşınızla TED Talks organize etme planları yapıyor, sayfalarca İngilizce rapor hazırlıyor, farklı ülkelere ait makro-ekonomik sorunlara gayet başarılı ve tecrübeli akademisyenlerin öncülüğünde çözüm yolları üretmeye çalışıyorsunuz. Antalya Bilim Üniversitesi 4 yıl içerisinde bizleri farz etme aşamasından fark etmeye götüren bir köprü vazifesi görmüştür."

"Imagine that you are trying to organize TED talks with your Tunisian friend in your classroom life, prepare English reports of several pages, and find solutions for the macroeconomic problems of different countries under the leadership of highly successful and experienced academicians. Antalya Science University has been a bridge that leads us from imagination to realization in four years.’’


AMMAR AL SAYED, ALUMNI 2017 / 2017 YILI MEZUNU

"Being an international student is not a piece of cake. You are taking a step to a new environment where you are supposed to deal with life's pressure on your own, and still pass college. What I found particularly distinctive at ABU is not only the diverse, experienced, and well educated faculty members, but the role they play as your support system. They nurture each student individually not only on an academic level, but also on a personal level. The personal and academic support that I received didn't only get me through college, but also made me excel to graduate first on my class. I shall forever be grateful for ABU faculty for their continuous support and outstanding mentorship.”

"Uluslararası bir öğrenci olmak basit bir iş değildir. Bir yandan hayatın baskısıyla kendi kendinize baş etmenizi, öte yandan üniversiteyi bitirmenizin beklendiği yeni bir ortama bir adım atıyorsunuz. Bence ABÜ’yü diğerlerinden farklı kılan şey farklı kültürlerden gelen, tecrübeli, ve iyi donanımlı bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olmasının yanında bu insanların sizin destek sisteminiz olarak oynadıkları roldür. Her öğrenciyi sadece akademik düzeyde değil, kişisel düzeyde de yetiştirirler. Aldığım kişisel ve akademik destek, sadece üniversiteyi bitirmemi sağlamadı, ayrıca sınıfımdan birincilikle mezun olabilmemi sağladı. ABÜ öğretim üyelerine, bana verdikleri sürekli destek ve üstün mentorlük için sonsuza dek minnettar kalacağım.”


ABDUR RASHID, ALUMNI 2017 / 2017 YILI MEZUNU

For me, as a career oriented student, ABÜ was a good choice, because of strong list of multi-cultural instructors from all over the globe e.g. Americans, Canadians, Japanese, South-Koreans, Egyptian along with the Turks. I believe those quality instructors and international friends have prepared me well to launch my career to the multinational job market. The unique differentiating quality of ABÜ is the personal touch that I got from academicians to develop skills and outset for the professional life."

"ABÜ, akademik kadrosunun Türk eğitmenlerle birlikte, dünyadan dört bir yanından gelen Amerikalı, Kanadalı, Japon, Güney Koreli, Mısırlı ve diğer çok kültürlü eğitmenlerden oluşması nedeniyle benim gibi kariyer odaklı bir öğrenci için iyi bir seçimdi; Bu nitelikli eğitmenlerin ve uluslararası arkadaşlarımın beni kariyerim açısından çokuluslu iş piyasasına iyi bir şekilde hazırladığına inanıyorum. ABÜ'nin farklı kılan en önemli kalite kriteri, mesleki yaşamımda gerekli beceri olmak ve başlangıç ivmesini yapabilmek için akademisyenlerden aldığım birebir destektir."


RAMATA SISSOKO, ALUMNI 2017 / 2017 YILI MEZUNU

"What is there to study as a business major” I have been asked this question multiple times. And on several occasions I would answer with “you know managing stuffs”. Well now I have more insights. I now know that management is a science in and of itself and encompasses a range of issues and concepts, such as behavioral sciences, laws among other things. I learned so much, not only managerial and leadership skills, but analytical and technical skills as well. I feel like whatever I am about to do next, the fact that I studied business as my major is going to come in handy."

"İşletme diplomasına sahip olmak için çalışılması gereken ne var?" bu soru bana defalarca soruldu. Bazı seferlerde "Bilirsiniz işte yönetmekle ilgili mevzular" şeklinde cevaplamıştım. Fakat artık daha fazla bakış açısına sahibim. Artık yönetimin kendi başına bir bilim olduğunu, davranış bilimleri ve diğer bilimsel yasalar gibi bir dizi konuyu ve kavramı kapsadığını biliyorum. Sadece yönetsel ve liderlik becerileri değil, aynı zamanda analitik ve teknik becerileri de içeren çok fazla şey öğrendim. Öyle hissediyorum ki atacağım bir sonraki adımda, üniversitede işletme bölümü okumuş olmak benim için çok faydalı olacak. "


NICU GUTU, ALUMNI 2017 / 2017 YILI MEZUNU

"I chose to study Business Administration at ABU for its well-tailored course catalogue and promising international faculty staff. I’ve been feeling lucky all these years, to study at ABU and experiencing its multicultural diversity. It is a great opportunity for anyone wishing to learn and expand their knowledge to new horizons. Needless to say, faculty staff is carefully picked to fit into this culture. Professors show high levels of tolerance, scientific knowledge and empathy. If I were given another chance to choose my BA program, I would be choosing Antalya Bilim University’s Business School again and again. "

"Antalya Bilim Üniversitesi İşletme bölümünü iyi seçilmiş ders plan ve içerikleri ve gelecek vaat eden uluslararası öğretim kadrosu dolayısıyla tercih ettim. ABÜ'de okumak ve çok kültürlü çeşitliliğini yaşamaktan dolayı yıllardır çok şanslı olduğumu hissediyorum, öğrenmek ve bilgi dağarcığını yeni ufuklara genişletmek isteyen herkes için harika bir fırsat sağlıyorlar. Söylemeye gerek yok, akademik personel bu kültüre uyacak şekilde özenle seçilmiş. Profesörler yüksek tolerans, bilimsel bilgi ve empatiye sahipler. Okuyacağım lisans programını seçmek için bir başka şans verilseydi, Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tekrar tekrar seçerdim."