MİMARLIK BÖLÜMÜ ARC 3602 TARİHİ YAPILARIN BELGELENMESİ VE ANALİZİ DERSİ SAHA ÇALIŞMASI

MİMARLIK BÖLÜMÜ ARC 3602 TARİHİ YAPILARIN BELGELENMESİ VE ANALİZİ DERSİ SAHA ÇALIŞMASI

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri, ARC 3602 Tarihi Yapıların Belgelenmesi ve Analizi dersi kapsamında, Prof. Dr. Ayşe Sağsöz, Dr. Öğr. Üyesi A. Esin Kuleli Arş. Gör. Esin Bölükbaş Dayı ve Arş. Gör. Selin Akdeğirmen Ercan ile birlikte Akseki Güzelsu Köyü’nde saha çalışması yaptı. “Düğmeli Evler” olarak bilinen ve özgün bir yapım tekniğine sahip olan yapıların belgelenmesi amacıyla öğrencilerimiz, köydeki korunması gerekli yapılarda rölöve çalışmasına başladı.