Mimarlık Fakültesinin 1m3 Mimarı Tasarım Çalıştayı

Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde,1m³ mimari tasarım çalıştayı 3-8 Temmuz tarihleri arasında, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de katılımıyla Ytong ve GMT İnşaatın sponsorluğunda Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler bu süreçte Konyaaltı Kent Meydanına yapılan alan gezisinin ardından belirledikleri sorun ve potansiyellere göre 9’ar kişilik gruplar halinde 5 günlük bir stüdyo çalışması sonucu  tasarımlarını gerçek ölçeğe taşıdılar.  Atölyenin amacı, 1m³ malzeme ile saınırlandırılan tasarım çalışmalarının mikro ölçekte ele alınıp, makro ölçekte kent dinamiklerini etkileyebileceğini göstermektir. Ayrıca çalışma sonucunda katılımcı öğrenciler grup halinde çalışmayı, tasarladıkları ürünün gerçek 1/1 ölçekte nasıl inşa edileceğini, kullanılan malzemelerin birleşim detayları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmuştur. Üretilen kentsel mobilya tasarımları okulumuz kampüsünde sergilenmektedir.