Öğretim Üyelerimizin Başarısı

ABU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Cerem I. Cenker-Özek ve Dr. Öğr.Gör. Toygar Halistoprak'ın birlikte hazırladıkları "Dış Politikanın Kültürel Temelleri: Özgün Bir Veri Seti ile Ülkeler Arası Nicel Bir Araştırma" başlıklı proje TÜBİTAK 1001_Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje, kültür değişkenlerinin ülkelerin dış politikada kendilerine atfettikleri rolleri ne şekilde etkilediğini, 1990-2020 yılları arası ABD, İngiltere, Almanya, Rusya ve Türkiye'den toplanarak oluşturulacak özgün bir veri seti ile analiz edecektir.   

Akademisyenimizi başarısından dolayı tebrik eder, yapacakları çalışmalarda kolaylıklar dileriz."