Öğretim Üyemiz Prof.Dr. Duran Canatan Bilimsel Aktivitelerde  Üniversitemizi Temsil Etti

Üniversitemiz Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi,   Çocuk, Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan’ın son bir ayda, alanı ile ilgili  bilimsel aktivite lerde  üniversitemizi temsil etmiştir.

  1. 1-5 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 48. Ulusal Hematoloji Kongresinde, BETA TALASEMİ DE HB F DÜZENLEYİCİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ  konulu sözel sunum, EQUALITY+ :EŞİTLİK  ARTI " PROJESİ: GÖÇMENLERDE HEMOGLOBİNOPATİ: EĞİTİM, ÖNLEME, TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI   poster sunumu yaptı.

  2. 4 Kasım 2022 tarihinde, Antalya’da üç yıldan beri başkanlığını yaptığı  Avrupa Birliği  Erasmus Mesleki Eğitim Projesi “Göçmenlerde Hemoglobinopati Önleme” projesini, proje ortakları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis , Şanlıurfa Sağlık Müdürleri, İtalya Ferrara Ouisina Hastanesi ve İspanya Barselona Üniversitesi  ile birlikte tamamladı.

Kapanış töreninde Antalya Bilim Üniversitesi Genel Seketeri Prof. Dr. İsmail Ceritli Hocamız  Prof. Dr. Vincenzp De Sanctis ve Prof. Dr. Dr. Joan LLuis Vives Corrons ‘e plaketelerini verdi.

  1. 9-13 Kasım 2022 tarihlerinde Muğla’da düzenlenen 15. Ulusal Genetik Kongresinde, “Genetik Hastalıklarda Tüm Ekzom Analiz Sonuçlarımız” konulu sözel sunum yanında,

Nadir Hastalıkların Tanısında  Tüm Genom Analiz Sonuçlarımız, ARID1B geninde yeni bir anlamsız mutasyon : Coffin-Siris Sendromu ve WARBURG CİNOTTİ SENDROMU: DDR2 geninde De novo Mutasyon konulu üç poster sunumu yaptı.

  1. 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde Azerbaycan Baku de düzenlenen 2. Azerbaycan Hematoloji Uzmanlar Kongresinde; açılış panelinde HEMOGLOBİNOPATİLERDE  COVİD19 konulu konuşma yaptı. Poster değerlendirme jürisinde görev aldı. Genetik kursunda oturum başkanlığı yaptı.

 2005 yılından beri  Cumhurbaşkanı  yardımcısı ve Birinci Hanım Mihriban Aliyeva hanıma  danışmanlık yaparak kurucusu olduğu  Baku Talasemi Merkezinde  Hasta ve Aileler ile TALASEMİDE TRANSFÜZYON POLİTİKALARI konulu söyleşi yaptı.

  1. 30 Kasım -4 Aralık 2022 tarihlerinde Kurucusu olduğu Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ve Türk Kan Vakfı tarafından Antalya’da  düzenlenen  15.  Ulusal  Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresin de , İMMÜNOHEMATOLOJİDE ÖZELLİKLİ OLGULAR panelinde Oturum başkanlığı yanında Poster Jüri Başkanlığı yaptı.

2 AHM Kongre Daveti

15 TKMTD Kongre Daveti

15 UGK TÜM EKZOM

15. UGK CSS E-Poster

15. UGK Nadir Hastalıklar E-Poster

15. UGK Warburg E-Poster

48.UHK BETA MODİFİYER GENLER