Öğretim Üyesi Dr. Nermin Aydemir’in Başarısı

Öğretim Üyesi Dr. Nermin Aydemir’in TUBITAK 1001 Projesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Nermin Aydemir’in “Siyasal Temsilde Göçmen Kökenli Milletvekilleri: Hollanda Örneğinde Bir İçerik Analizi başlıklı projesi”, TUBITAK’ın 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.  

Projede, göçmen kökenli milletvekillerinin demokratik katılıma yönelik muhtemel katkıları araştırılacaktır.  

Öğretim Üyemizi bu başarısından ötürü tebrik eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.  

 

 Assist. Prof. Dr. Nermin Aydemir receives TUBITAK 1001 Grant

Assist. Prof. Dr. Nermin Aydemir's (Political Science and International Relations Department) project titled as "Immigrant Deputies in Political Representation: A Content Analysis in the Netherlands Example" will be supported within the scope of TUBITAK's 1001-Scientific and Technological Research Projects Support Program. 

 

The project will explore the possible contributions of MPs with a migrant background to democratic participation.