Otizmli Gençlere Beceri ve Meslek Kazandırma Çalıştayı

Antalya Bilim Üniversitesi ve Kafkas’ın Kadınları Derneğinin öncülük ettiği, Kepez Belediyesi ve Değer Otizm Derneğinin de destek verdiği “Otizmli Gençlere Beceri ve Meslek Kazandırma Çalıştayı” üniversitemiz konferans salonunda düzenlendi. Rektörümüz, Sayın Prof. Dr. İsmail Yüksek’in açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda, Antalya milletvekili Sayın Kemal Çelik ve Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü de değerli fikirlerini katılımcılarla paylaştılar.

Kepez Belediyesinin hizmete sunacağı alanlarda kurulacak atölyelerde, Otizmli gençlerin beceri ve meslek sahibi olabilmesi için verilecek eğitim imkanları masaya yatırıldı. Akademisyenler, STK temsilcileri, kurum ve kuruluşlardan gelen yetkililer ve duyarlı öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda pek çok fikir görüşlere açıldı.

Otizm Umut Atölyesi içeriğinin geliştirilmesi ve Otizmli gençlere mesleki beceri kazandırarak sosyal yaşamın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla:

* Hangi mesleki alanlarda eğitim yapılabilir?

* Bu alanlara ilişkin verilecek eğitimin süresi nasıl planlanabilir?

* Önereceğiniz eğitimlere hangi kurumlar destek verebilir?

* Sürdürülebilir bir eğitim için neler yapılabilir?

* Eğitim Merkezinin giderleri nasıl finanse edilebilir?

* Elde edilecek olası gelirin Eğitim Merkezinin ekonomik sürdürülebilirliğe katkısı nasıl olabilir?

* Eğitim Merkezinde nitelikli personel istihdamı veya gönüllü çalışma nasıl sağlanabilir?

* Eğitim alan Otizmli Gençlerin sertifikalandırılması nasıl yapılabilir?

* Eğitim alan Otizmli Gençleri ilgili sektörlerde istihdamı nasıl sağlanabilir? Devlet kurumları ve özel sektör kuruluşlarının otizmli bireylere istihdam sağlamasının önündeki ekonomik ve hukuki engeller nasıl giderilebilir?

Sorularının cevapları arandı. Çalıştay sonucunda yapılan sunumlara binaen yazılan raporlar kitapçık haline getirilecektir.