Prof. Dr. Tarık OĞUZLU' nun Akademik Kitabı yayınlandı.

Prof. Dr. Tarık OĞUZLU' nun Akademik Kitabı Yayınlandı

Ortadoğu coğrafyasının küresel siyaset gündemindeki yeri son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında yeniden tanımlanırken, bölge dışı küresel aktörler ve önemli bölge ülkelerinin dış ve güvenlik politikalarına etki eden faktörlerin doğru bir şekilde anlaşılması hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Bu kitap, Uluslararası İlişkiler alanında çalışan akademisyenler tarafından bölge dinamiklerinin daha iyi analiz edilebilmesi adına yapılan çalışmalara bir katkı olarak hazırlandı. Bölge üzerine çalışan bilim adamları ve bölgeye ilgi duyan kamuoyu bu kitaba katkı veren yazarların ulaşmayı arzu ettiği hedef kitleyi oluşturuyor. Ortadoğu’nun değişen dinamikleri üzerine yapılan akademik ve akademik olmayan çalışmaların artan bir şekilde kamuoyunun bilgesine sunulduğu son zamanlarda, bizler de bu sürece bir katkı vermek istedik ve yoğun araştırmalar neticesinde elinizde tuttuğunuz eseri ortaya çıkardık.

Türk dış politikasında karar verici konumda bulunan yöneticilerin Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri doğru bir şekilde okuyup buna uygun ulusal çıkar ve politikalar belirleme sürecinde bu kitabın faydalı olacağını düşünüyoruz.