SEPAM 31: Siyaset ve İş Dünyası Arasındaki İlişki: Küreselleşme Döneminde Günümüz Türk İş Dünyasının Tarihi

Bu çalışma devlet ve işletmeler arasındaki ilişkiyi, küreselleşme dönemine odaklanarak siyasi açıdan incelemektedir. Devlet güçleri ve işletmeler, organizasyonlar arasındaki yoğun ve değişen dinamikler göz önüne alındığında, Türk işletme tarhinin analizinde siyasi dinamikler incelemenin çekirdeğini oluşturmalıdır. Bu çalışmada bunu başarmaya çalıştık.
Küreselleşmeyi alt birimlere ayırdıktan sonra, siyaset ve iş dünyasının zaman içinde değişmekle birlikte birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve özeliikle 2001’den sonra hükümet-iş dünyası ilişkilerinde yapısal bir dönüşümün olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda, Anadolu Kaplanları’nın ve bunlarla bağlantılı iş dünyası örgütlerinin gelişimi, Türkiye’deki değişen iş dünyası dinamikleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Prof. Ümit Özlale, 2013 yılından beri Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanlığını yürütmektedir. Lisans eğitimini 1995 yılında O.D.T.Ü. İktisat Bölümü'nde tamamlayan Ümit Özlale, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boston College'de tamamlayarak 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.
2006 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'ndan doçentlik derecesini alan Ümit Özlale, akademik çalışmalarının yanında T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde danışman olarak çalışmış, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürütmüştür.
2010 yılından bu yana TEPAV'da çalışan Özlale, Vakıf büyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (Training and Research Institute for Public Policy - TRIPP)'nün Direktörü'dür.