Sığınmacı Politikaları Tartışıldı

Antalya Kent Konseyinde, Türkiye’nin Sığınma Politikalarının dünü, bugünü ve yarını tartışıldı. Konferansta konuşan Antalya Bilim Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Aydemir, “Modern Türk toplumu göçler üzerine kurulmuş ve göçlerle şekillenmiştir” dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Nermin Aydemir’in katıldığı kent konseyinde Türkiye’de sığınma politikalarının dünü, bugünün ve yarını tartışıldı. Konferans da konuşan Nermin Aydemir, “Türkiye’de her ne kadar son dönemde Suriyeli göçü ile gündeme gelse de, modern Türk toplumu göçler üzerine kurulmuş ve göçlerle şekillenmiştir” diye konuştu. Türkiye’nin göç zemini üzerine kurulu olduğunu ifade eden Aydemir, “Başta iltica olmak üzere göç mevzuatı ve kurumları açısından son derece sınırlı bir birikime sahiptir. Bu çelişkinin en temel açıklaması, bahsedilen göçün esasen bir yurda dönüş olması ve Türkiye’ye uyumun zaten kendiliğinden gerçekleşmiş olmasıdır” ifadelerinin kullandı.

“VARIŞ ÜLKESİ”

1979 İran ve 1991 Irak göçlerin durumunu değiştirirse de, Türkiye esas olarak 2011 sonrasındaki Suriyeli göçü ile bir varış ülkesi haline geldiğinin altını çizen Antalya Bilim Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Aydemir, “Bugün resmi verilere göre üç milyon 400 binden fazla Suriyeli ile Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi haline gelmiştir. Giderek içe kapanan Avrupa Birliği’nin kısıtlayıcı anlayışı bu durumun temel sebeplerindendir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin sığınma politikalarını bir an önce almaları gerektiğini kaydeden Aydemir, “Türkiye’nin sığınma anlamında bir varış ülkesi olduğu bilinci göç yönetimi politikalarını büyük titizlikle ele almalıdır” diye konuştu.