Müdür Yardımcısı
Sıtkı ATASOY
sitki.atasoy@antalya.edu.tr 0 242 245 00 86
Destek Hizmetleri Personeli
Yunus KIR
destekhizmetleri@antalya.edu.tr
Temizlik İşleri Birimi Şefi
Salih DOĞAN
salih.dogan@antalya.edu.tr 0 242 245 73 05
Teknik Servis Birimi Şefi
Hasan OKUR
hasan.okur@antalya.edu.tr
Ulaştırma Birimi Şefi
Cengiz AKGÖL
cengiz.akgol@antalya.edu.tr
Güvenlik Birimi Şefi
İbrahim Halil TAŞ
ibrahim.tas@antalya.edu.tr
Peyzaj Birimi Şefi
Merve ÇOBANOĞLU
merve.cobanoglu@antalya.edu.tr
Gıda Mühendisi
Emel ÇOLAK
emel.colak@antalya.edu.tr