Üniversitenin, kamu kurumlarının merkezi ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticari kuruluşlar ile üniversitenin iş birliği içinde bulunduğu tüm paydaşlarla olan ilişkilerin koordinasyonundan sorumludur.