İnsan Kaynakları Müdürü
Sevgi BEDEL GÜZEL
sevgi.bedel@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00 - 1062
İnsan Kaynakları Personeli
Nükhet ERASLAN
nukhet.eraslan@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00- 1113
Sevtap KANBUR
sevtap.kanbur@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00- 1178
Nihal ÜSTÜNKAYA
nihal.ustunkaya@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00 - 1119
İK Kontrol Yetkisi
Sevgi BEDEL GÜZEL
sevgi.bedel@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00 - 1062