Kariyer Geliştirme Merkezi Ve Mezunlar Derneği Personeli
Bilge ÜNLÜER
bilge.unluer@antalya.edu.tr
Gökçe CAN
gokce.can@antalya.edu.tr