Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde farklı içerikler ile gerçekleştirdiğimiz ücretsiz çevrim içi etkinliklerimize yeni yılda da devam ediyoruz.

‘Gestalt Terapi ve Rüyalar' konulu etkinliğimiz Uzm. Psikolojik Danışman Zeynep Ayça TERZİOĞLU’nun moderatörlüğünde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan KAĞAN'ın değerli katılımı ile 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecektir.

 

Başvuru Linki: https://forms.gle/8h7ddsKZFBxwYEh4A

Microsoft Teams Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1d2d2fc5ba06431fa97ace5620a9969b%40thread.tacv2/1612624199983?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22e6dd66b0-120b-4fc3-be4b-ce5a1205ff02%22%7d