Çağrı Başlığı

Kuruluş/Program

Adres

Son Başvuru Tarihi

1

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi

TÜBİTAK
UFUK 2020

 

https://www.era-min.eu/node/325

 

 

31.01.2019

 

2

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Alanı Potansiyel Belirleme Çalışması

Avrupa Birliği - H2020

https://h2020.org.tr/tr/haberler/yakit-pilleri-ve-hidrojen-alani-potansiyel-belirleme-calismasi

 

31.12.2018

3

TEYDEB 2.0

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme

Çağrısı

TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2018-yili-teydeb-cagri-plani-kapsaminda-ilk-cagri-acildi

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/sade-tta-gnl-2018-01.pdf

 

31.12.2018

4

 

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı

TÜBİTAK

TEYDEB

 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/sayem-cagri.pdf

 

31.12.2018

5

2517 - Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (SDF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK

 

http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-genel-bilgi-12

 

31.01.2019

6

2545 - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2545/icerik-2545-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ile-ikili-isbirligi-programi

 

07.03.2019

7

2501 – ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

 

 

 

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2501/icerik-2501-abd-ulusal-bilim-vakfi-nsf-ile-ikili-isbirligi-programi

 

Sürekli Başvuruya Açık

8

 

2502 – Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

 

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2502/icerik-2502-bulgaristan-bilimler-akademisi-bas-ile-ikili-isbirligi-programi

 

Sürekli Başvuruya Açık

9

2507 – Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

 

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2507/icerik-2507-almanya-arastirmalar-konseyi-dfg-ile-ikili-isbirligi-programi

 

Sürekli Başvuruya Açık

10

2513 – Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı

 

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2513/icerik-2513-slovakya-bilimler-akademisi-sas-ile-ikili-isbirligi-programi

 

Sürekli Başvuruya Açık

11

2525 – Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

 

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2525/icerik-2525-almanya-egt-ve-ars-bakanligi-bmbf-ile-ikili-isbirligi-programi

 

Sürekli Başvuruya Açık

12

2526 – Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

 

TÜBİTAK

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2526/icerik-2526-mogolistan-bilimler-akademisi-mas-ile-ikili-isbirligi-programi

 

Sürekli Başvuruya Açık