ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET LİSTESİ

1 Fettah TAMİNCE Başkan
2 Ahmet ÖZEL Başkan Vekili
3 Murat ÖZERCAN Başkan Vekili
4 Prof. Dr. İsmail YÜKSEK Rektör
5 Münir KARALOĞLU Üye
6 Ahmet Kürşat KÖHLE Üye
7 Yunus ERDEM Üye


​​ GAYE EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE ÇEVRE VAKFI ÜYE  LİSTESİ

1 Fettah TAMİNCE Başkan
2 Menderes Mehmet Tevfik TÜREL Başkan Yardımcısı
3 Ahmet ÖZEL Genel Sekreter
4 Ali TAMİNCE Muhasip
5 Ercan MEKTEPLİOĞLU Veznedar
6 Mustafa KÖSE Üye
7 Münir KARALOĞLU Üye
8 Sena Nur ÇELİK Üye
9 Sebahattin ÖZTÜRK Üye
10 Zeynep Ayşe TAŞ Üye
11 Yunus ERDEM Üye
12 Ömer GÜR Üye
13 Ali İhsan SAV Üye