Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz Ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVAÇAM) ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan çeşitli sosyal, ekonomik ve politik konuları disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemeyi ve araştırmayı; ve bu konularda yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek çeşitli aktivitelerle Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca Merkezin konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, bilgi paylaşım ağlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, sektörel ve akademik eğitim imkanı sunmak ve uluslararası diyalog ve işbirliğini desteklemek gibi amaçlar da merkezin amaçları arasında yer almaktadır.

Merkezin bahsi geçen amaçlara ulaşabilmesi için gerçekleştireceği faaliyetler

a.Sosyal, ekonomik ve politik konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler

b.Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda programlar, mesleki kurslar ve sertifika programları

c.Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunulması, ortak çalışmalar düzenlenmesi, uygulama ve araştırma projeleri hazırlanması, bu projelere kaynak temin edilmesi ve projelerin uygulanması ve/veya uygulamaların takibinin yapılması

d.Ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturulması, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurulması; Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlanması,

e.Üniversite bünyesinde çalışan akademisyenleri ve yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırmalar  yapmaya özendirilmesi,

f.Ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan ve Türkiye ve yakın bölgesini etkileyen sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip edilmesi ve bu konularda kapsamlı değerlendirmeler yapılarak ilgililerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi olarak listelenebilir.