Başvuru Esasları

•  Bir fakültenin kendi bünyesindeki veya diğer fakültelerin bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  (Eşdeğer düzey ifadesiyle ancak lisansdan lisansa veya önlisansdan önlisansa olabileceği belirtilmektedir.)
•  Kurum içi yatay geçişler yalnız 3. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
•  Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
•  Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
•  *Öğrencinin başvurduğu programın dil yeterlik koşulunu sağlaması gerekir.
•  Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, her yıl ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
•  Üniversite bünyesindeki farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 
•  Antalya Bilim Üniversitesinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam edeceği, şu şekilde belirlenir:
a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, LYS sınavında almış oldukları puana karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.
b) Puanı hiç bir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder. 
c) Yatay geçiş yapan bir öğrenci, önceki burs oranından daha yüksek bir burs oranına geçiş yapamaz.
 

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Aşağıdaki linkte bulunan takvimde belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin bu takvimdeki sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 
* İngilizce Sınav Takvimi için tıklayınız.
Başvuruların Değerlendirilmesi
•  Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•  Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı, T.C. uyruklu ise merkezi yerleştirme puanı, uluslararası öğrenci ise üniversiteye kayıt için kullandığı kabul kriterleri dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.  Başvuru formu
2. Transkript
3. T.C. uyruklu öğrencinin, sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
4. Uluslararası öğrencinin, kabul kriterlerini sağlayan belgeleri

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 6 Temmuz/ 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta ile de ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No: 290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi: gulseren.kilinc@antalya.edu.tr

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

BAŞVURU TARİHİ

 

DEĞERLENDİRME TARİHİ

 

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

 

KESİN KAYIT TARİHİ

 

Başlangıç 

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

06.07.2020 04.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 21.08.2020 24.08.2020

28.08.2020

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

•  Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 21 Ağustos 2020 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•  Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•  İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.