Uluslararası öğrenci adayları kendilerine iletilen ilk mektubun Ön Kabul Mektubu olduğunu ve bunun Resmi Kabul Mektubu olmadığını, vize başvurusunda kullanılamayacağını ve kontenjandan yerinin ayrıldığı anlamına gelmediğini bilir. Ön kabul mektubunun ardından ödeme yapan öğrenci adaylarına, ödeme yapılan programın kontenjan durumu göz önünde bulundurularak Resmi Kabul Mektubu iletilir.

Depozito ödemesini yapan ve Resmi Kabul Mektubunu Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenciler Ofisinden alan uluslararası öğrenciler dönem ödemesini yaparak aşağıdaki maddeleri kabul eder;

*Kesin kayıt için aşağıda belirtilen tüm gerekli belgeleri getireceğini, eksik belge olması durumunda kaydının alınamayacağını,

*Kayıt için minimum bir dönem ödemesinin tamamlamadığı durumda kaydının alınamayacağını,

*Türkiye’de yasal bir şekilde kaldığını vize ve ya ikamet ile kanıtlayamadığı durumlarda kaydının alınamayacağı,

*Denklik başvurusu olumsuz sonuçlandığında Üniversite’nin bu konuda herhangi bir sorumluluk sahibi olmadığını ve kayıt işlemini iptal edebileceğini, bu durumda depozito ödemesi hariç ödediği tüm eğitim ücretini talep edebileceğini,

*Vize başvurusu olumsuz sonuçlandığında, depozito ücretinin geri iadesini yalnızca elçilikten alınan teyidin olması halinde talep edebileceğini ve sürecin en az 3 ay içinde sonuçlanacağını,

*İkamet başvurusu olumsuz sonuçlandığında Üniversite’nin bu konuda herhangi bir sorumluluk sahibi olmadığını ve iade talep edemeyeceğini,

*Eğitim ücretini her dönem başında ödeyeceğini,

*Öğrenim ücretlerinin hiçbir durumda iade edilemeyeceğini,

*Kayıt Dondurma ve Kayıt Yenilemedi borçlandırmalarında burssuz uygulanacağını,

“Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne esas Madde-38 kapsamında kayıt donduran veya kayıt yenilemeyen öğrenciler bu süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.”

*Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin bursunun tamamen kesileceğini,

“Burs ve Finansal Destek Yönergesi madde-22 kapsamında “Bir defadan fazla uyarı cezası alan öğrenciler ile diğer disiplin cezalarından herhangi birini alan öğrencilerin öğrenim bursu haricindeki burs ve finansal desteği kesilir.”

*Uluslararası öğrencilerin başvuruları YÖK’ün belirlemiş olduğu kontenjan doğrultusunda onaylanır. Ön kabul mektubu almış uluslararası öğrenci adaylarının,  kontenjanı dolmuş olan bir programlara ödeme gerçekleştirmiş olması durumunda,  dilekçe doğrultusunda ödeme iadesi talep edilebilir yahut üniversiteye gerçekleştirmiş olduğu ödemenin başka bir program başvurusu için için kullanılması talep edilebilir.