Resmi Kaydı Tamamlamak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lisans-Önlisans Kaydı İçin Gerekli Belgeler

1.Orijinal Lise Diploması

2.Orijinal Lise Transkripti (tüm dönemler yer almalı)

3.Orijinal Lise Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe ve ya İngilizce Çevirisi

4.Diploma Denklik Belgesinin Orijinali (Denklik Belgesi hazır olmayan adaylara kayıttan sonra ek süre verilecektir)

5.Pasaport Fotokopisi

6.Vize ya da İkamet Fotokopisi 

7.3 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6CM)

8.Çift uyruklu öğrenciler için T.C kimlik kartı ve ya Mavi Kart fotokopisi (e-devletten alınan tüm aile nüfus kayıt örneği ile birlikte)

9.Ödeme yapıldığına dair belge (Banka ya da Finans Ofisi (grp_finance@antalya.edu.tr) tarafından temin edilecektir)

10.Kabul Mektubu (Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi (iso@antalya.edu.tr) tarafından temin edilecektir)

11.Eğitim Ücreti Bilgilendirme Formu (Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi (iso@antalya.edu.tr) tarafından temin edilecektir)

NOT 1: Ek olarak mevcut ise aşağıdaki belgelerden birini sunabilirsiniz:

*Ulusal/Uluslararası Sınav Sonucu (YÖS, SAT, vb.)

*İngilizce Programlar için TOEFL IBT(min.78), PTE Akademik(min.67)  

*Türkçe Programlar için Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi (en az B2 seviyesi)

*Dil Yeterlilik belgesi bulunmayan adaylar kayıttan sonra Üniversitenin sunmuş olduğu dil yeterlilik sınavına katılabilir.

NOT 2: Öğrencinin özel durumuna göre aşağıdaki belgelerden biri yada birkaçını sunması talep edilebilir:

*Lise eğitiminin bir kısmını yurt dışında, bir kısmını Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin orijinal transkripti ve aradenklik belgelerini temin etmeleri gerekmektedir.

*Tüm eğitimini Türkiye’de tamamlamış uluslararası öğrencilerin denklik başvurusunda bulunmasına gerek yoktur.

*Sağlık sigortası ikamet başvurularında da kullanılacaksa tüm eğitim süresini kapsaması önerilmektedir.

*Pilotaj aday öğrencileri kabul şartları için https://www.praxis.aero/index.php/kabul-sartlari sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek Lisans-Doktora Kaydı İçin Gerekli Belgeler

1.Orijinal Üniversite Diploması.

2.Orijinal Üniversite Transkripti (tüm eğitimi yer almalı)

3.Orijinal Üniversite Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe ve ya İngilizce Çevirisi

4.Türkiye Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) Diploma Tanıma Belgesi (Sağlık Bilimleri programları hariç programa başvuran adaylar için, Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından temin edilir)

5.Özgeçmiş (CV)

6.Pasaport Fotokopisi

7.Vize ya da İkamet fotokopisi

8.3 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6CM)

9.Çift uyruklu öğrenciler için T.C kimlik kartı ve ya Mavi Kart fotokopisi (e-devletten alınan tüm aile nüfus kayıt örneği ile birlikte)Sağlık Sigortası

10.Ödeme yapıldığına dair belge (Banka yada Finans Ofisi (grp_finance@antalya.edu.tr) tarafından temin edilecektir)

11.Kabul Mektubu (Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi (iso@antalya.edu.tr) tarafından temin edilecektir)

12.Eğitim Ücreti Bilgilendirme Formu (Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi (iso@antalya.edu.tr) tarafından temin edilecektir)

NOT:

*Tüm eğitimini Türkiye’de tamamlamış uluslararası öğrencilerin diploma tanıma belgesinin bulunmasına gerek yoktur.

*Sağlık sigortası ikamet başvurularında da kullanılacaksa tüm eğitim süresini kapsaması önerilmektedir.

Ek olarak varsa aşağıdaki belgelerden birini sunabilirsiniz:

*İngilizce Programlar için TOEFL IBT(min.78), PTE Akademik(min.67) 

*Türkçe Programlar için Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi (en az B2 seviyesi).