Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

  1. Adayların; 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

  1. Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların eğitim ve araştırma yapacak/yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;

Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya(Profesörler için 5 adet)  (Doçentler ve Yardımcı doçentler için 4 adet),

Detaylı bilgi http://www.antalya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma,

Güvenlik Soruşturma Formu,

Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof.

1

Makine Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak

Makine Mühendisliği Konstrüksiyon alanında doktora yapmış olmak

Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mekân Tasarımı, Mekân Organizasyonu, Yapı ve Malzeme alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mekân Tasarımı, Mekân Organizasyonu, Yapı ve Malzeme alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

 

İlan Başlama: 06.03.2018

İlan Bitiş: 21.03.2018