İlk ve Acil Yardım Programı

Komisyon

Üyeler

Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğr. Gör. Mine ORUÇ

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi AKSOY

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Öğr. Gör. Mine ORUÇ

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Mezuniyet Komisyonu

Öğr. Gör. Mine ORUÇ

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb.)

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi AKSOY

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Mine ORUÇ

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER