Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Atilla KAMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

(Yedek)

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Eğitim (Müfredat Komisyonu)

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Atilla KAMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

(Yedek)

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Reşide VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL (Yedek)

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb)

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Atilla KAMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

(Yedek)

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Reşide VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL (Yedek)

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Reşide VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL (Yedek)